Проглашена Избрна листа „Александар Вучић – Рума сутра“

На основу члана 8.став 1. и члана 25. став 1. тачка 6. Закона о Локалним
изборима („Сл. Гласник РС“ број 14/22 и 35/24) и члана 74. и 75. Закона о избору
народних посланика („Сл. Гласник РС“ број 14/22) Изборна комисија општине Рума , на
седници одржаној 27. априла 2024. године , донела је
РЕШЕЊЕ
1. ПРОГЛАШАВАСЕ Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – РУМА СУТРА
(Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – СПС; Расим Љајић –
Социјалдемократска партија Србије – СДП Србије; Милан Кркобабић —
Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије –
Солидарност и правда – ПУПС – Солидарност и правда; др Војислав Шешељ –
Српска радикална странка – СРС; Александар Вулин – Покрет социјалиста —
ПС; Милица Ђурђевић Стаменковски — Српска странка Заветници —
Заветници; Милош Вучевић – Српска напредна странка – СНО)
коју је дана 27. априла 2024. године поднела Коалиција: Александар Вучић – Рума
сутра за изборе за одборнике Скупштине општине Рума, расписане за 02. јун
2024.године под бројем1.
2. Изборна комисија општине Рума утврђује да је Коалиција: Александар Вучић –
Рума сутра испунила услове за одређивање својих представника у проширеном
саставу Изборне комисије општине Рума.
3. Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
4. Ово решење ступа на снагу даном објављивања.
Образложење
Изборна комисија општине Рума је утврдила да је Коалиција Александар Вучић – Рума
сутра дана 27. априла 2024.године у 19:46 часова , преко овлашћеног лица , поднела
благовремену и уредну Изборну листу са 43 кандидата за одборнике Скупштине
општине Рума , за изборе расписане за 02. јуни 2024.године и сву законом прописану
документацију која је правно ваљана .
Уз Изборну листу је, у складу са чланом 43. став 1. тачка 1. Закона о локалним
изборима поднето 500 правно ваљаних писмених изјава бирача да подржавају
Изборну листу.
Поводом наведеног „Изборна комисија је констатовала следеће:
– да се на основу члана8. став 1. Закона о локалним изборима одредбе закона којима се
уређује избор народних посланика сходно примењује и на локалне изборе у питањима
која овим нису посебно уређена Законом о локалним изборима ;
– да је , у складу са чланом 74. Закона о избору народних посланика , Изборна комисија
дужна да донесе одлуку о изборној листи у року од 48 часова од њеног подношења;
2
– да у складу са чланом чланом 75. став 1. Закона о избору народних посланика,
Изборна комисија решењем проглашава благовремену поднету и уредну изборну
листу „уз коју је поднета сва законом прописана документација и која испуњава све
законом прописане услове за проглашење.
У складу са наведеним „Изборна комисија је закључила да Изборна листа испуњава све
законом прописане услове за проглашење „тако да је донета одлука као у диспозитиву
овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења кандидат за одборника на
Изборној листи , лице чије је име садржано у називу Изборне листе , односно у називу
подносиоца Изборне листе , политичка странка , подносилац проглашене Изборне листе
и бирач могу поднети приговор Изборној комисији у року од 48 часова од објављивања
овог решењана веб-презентацији Републичке изборне комисије.