Превентивни прегледи у селима румске општине

lekar, pregled

Центар за превенцију Дома здравља „Рума“ ће у сарадњи са здравственим тимовима из сеоских амбуланти у наредном периоду вршити превентивне прегледе у свим селима румске општине. Планирано је да се превентивне активности спроведу у сеоским амбулантама према следећем распореду:

 • Жарковац 10. мај 2023. године од 9.00 до 11.00 часова
 • Доњи Петровци 10. мај 2023. године од 11.30 до 13.00 часова
 • Вогањ 11. мај 2023. године од 9.00 до 12.00 часова
 • Витојевци 15. мај 2023. године од 7.30 до 9.30 часова
 • Грабовци 15. мај 2023. године од 10.00 до 12.00 часова
 • Буђановци 16. мај 2023. године од 8.00 до 10.00 часова
 • Никинци 16. мај 2023. године од 15.30 до 18.30 часова
 • Платичево 17. мај 2023. године од 15.30 до 18.30 часова
 • Стејановци 18. мај 2023. године од 10.00 до 11.30 часова
 • Павловци 18. мај 2023. године од 12.00 до 13.00 часова
 • Кленак 22. мај 2023. године од 9.00 до 12.00 часова
 • Хртковци 23. мај 2023. године од 9.00 до 12.00 часова
 • Мали Радинци 24. мај 2023. године од 7.30 до 9.00 часова
 • Краљевци 24. мај 2023. године од 9.30 до 12.00 часова
 • Добринци 24. мај 2023. године од 15.30 до 18.30 часова
 • Путинци 25. мај 2023. године од 9.00 до 12.00 часова

Превентивни прегледи ће обухватити: мерење вредности шећера у крви, скрининге на дијабетес, депресију и колоректални карцином, мерење густине костију (остеодензитометрију) и мерење артеријског крвног притиска. У току посете пацијенти ће моћи да добију и савете у вези са здрављем, а све у циљу промовисања здравих стилова живота.