Покрајина најавила нове конкурсе за женско предузетништво

Потпредседник Покрајинске владе Бранко Ћурчић и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић одржали су конференцију за медије поводом расписивања Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години на територији АП Војводине.

Под женским предузетништвом подразумева се предузетница која лично управља пословањем или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51 одсто удела и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање, уписана у АПР-у. Средства подршке женском предузетништву Покрајински секретаријат за привреду и туризам определио је као битном сегменту развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

За ту намену опредељено је укупно 8,5 милиона динара, од којих је 2,5 милиона динара за текуће субвенције и шест милиона за капиталне субвенције, а средства се одобравају по принципу рефундације, односно за оно што је купљено, испоручено и исплаћено у целости у периоду од 24. марта 2022. године до дана закључења Јавног конкурса.

Потпредседник Покрајинске владе Бранко Ћурчић овом приликом је истакао да је Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, на чијем је челу, формиран 2020. године, те да је женско предузетништво једна од приоритетних тема којима се бави.

„Све што чинимо је управо из разлога да ојачамо позицију жена, да их осамосталимо и да им помогнемо у предузетничким корацима. Јавни позив који смо имали у току прошле године био је искоришћен 100 одсто, што говори у прилог чињеници да је интересовање велико и да је позив био успешан. У студији коју смо представљали у јануару ове године потрудили смо се да сагледамо све проблеме са којима се жене предузетнице сусрећу да бисмо и овај јавни позив могли да прилагодимо њиховим потребама и да помогнемо у решавању проблема које имају у својим предузетничким пословима“, навео је потпредседник Ћурчић.

Он је додао да су средства у овој години за ту намену увећана, како би био обухваћен што већи број оних који могу да конкуришу, те да су спуштени и критеријуми, односно уместо два завршна рачуна, довољно је доставити један.