Позив Министарства одбране за упис у војну евиденцију

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10 и 36/18) и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. гласник РС“ бр. 100/ 11и 40/19), позивамо сва лица мушког пола, са територије општина С. Митровица, Шид, Рума, Ириг, Пећинци, Ст.Пазова и Инђија , рођена 2005. године и старијих годишта (1993-2004. године), која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију, да се јаве у ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

– за територију општине С. Митровица, у С.Митровици, Св. Димитрија 8, сваког радног дана од 16.01.2023 до 28.02.2023. године у времену од 08.00-15.00 часова
– за територију општине Рума, у Руми, Главна бр 172, сваког радног дана од 16.01.2023 до 28.02.2023. године у времену од 08.00-15.00 часова
– за територију општине Шид, у Шиду, Карађорђева 2, СВАКЕ СРЕДЕ од 18.01.2023 до 28.02.2023 у времену од 08.30-14.00 часова
– за територију општине Стара Пазова, у С. Пазови, Ћирила и Методија бр 18, сваког радног дана од 16.01.2023 до 28.02.2023. године у времену од 08.00-15.00 часова
-за територију општине Инђија, у Инђији, Дунавска 2, сваког ПОНЕДЕЉКА и ЧЕТВРТКА од 17.01.2023 до 28.02.2023. године у времену од 08.00-15.00 часова
– за територију општине Пећинци, у Пећинцима, Школска 7, СВАКЕ СРЕДЕ од 18.01.2023 до 28.02.2023 године у времену од 08.00-14.00 часова
– за територију општине Ириг, у Иригу, Николе Тесле 4, СВАКОГ УТОРКА од 17.01.2023 до 28.02.2023. године у времену од 08.00-14.00 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију, на увид, треба да понесе личну карту или уверење о држављанству Републике. Регрути који бораве у иностранству дужни су да се ради увођења у војну евиденцију јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (члан 10. Закона о војној, радној и материјалној обавези).