Општина Беочин објавила јавни позив за доделу субвенција у виду енергетских ваучера

Обавештавамо вас да је Општина Беочин објавила Јавни позив за доделу субвенција у виду енергетских ваучера за домаћинства и привредне субјекте који се баве продајом огревног дрвета, брикета, пелета и угља.

Надамо се да ћемо на овај начин омогућити грађанима са најмањим примањима да током зимског периода осигурају огрев и имају могућност олакшаног плаћања рачуна за грејање.

Право учешћа на Јавном  позиву  имају  сва  домаћинства  са  територије  општине Беочин чији укупни месечни приход и примања не прелазе 20.000,00 динара по члану домаћинства.

Такође, право учешћа на Јавном позиву имају сва заинтересована правна лица и предузетници који су регистровани у АПР-у за обављање делатности продаје огрева.

Домаћинства која остваре право на енергетске ваучере могу набавити огрев искључиво од привредних субјеката изабраних путем Јавног позива.

Детаљније услове као и пријаве за енергетске ваучере можете преузети на сајту оштине Беочин путем линка https://www.beocin.rs/sr/index.php?nav=table_rightad&id=26

или  личним преузимањем на писарницама Општинске управе Беочин – Светосавска 25 и Општинског  услужног центра – Школска 2 (Дом културе).

Рок за подношење пријава је 9. фебруар, 2023. године.