Од 1. јануара нове цене улазница на базен „Пинки“

Због скокова цена у неколико претходних месеци, превасходно цена енергената, затим цена одржавања просторија и базенске технике, као и скока цена хемијских и других реагенса за одржавање високог квалитета санитарне и воде за купање, а све у циљу остваривања нормалног и одрживог пословања, ПСЦ Пинки обавештава све своје кориснике о промени цена услуга градског базена.

Истичемо да се цене нису мењале од 2018.године

Ценовник ће ступити на снагу од 1.јануара 2023.године.

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ГРАДСКОГ БАЗЕНА ПИНКИ

Ред.

Бр.

КАТЕГОРИЈА

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ЦЕНА СА ПДВ-ом

1.

ДНЕВНА УЛАЗНИЦА- деца до 7 година

грађански термин

300,00

2.

ДНЕВНА УЛАЗНИЦА- деца преко 7 година и одрасли

грађански термин

450,00

3.

ДНЕВНА УЛАЗНИЦА- пензионери

грађански термин

300,00

4.

НОЋНО КУПАЊЕ

ноћни термин

600,00

5.

МЕСЕЧНА УЛАЗНИЦА

30 дана од дана уплате у грађанском термину

4.500,00

6.

ГРУПНА УЛАЗНИЦА

грађански термин

300,00

7.

КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕРМИН

1 сат

8.000,00

8.

ЗАКУП БАЗЕНА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ УТАКМИЦА, ТАКМИЧЕЊА И ДРУГИХ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

1 сат

12.000,00