ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЕРИ ПОТПИСА ЗА ИЗБОРЕ за одборнике Скупштине општине Рума

Чланом 72. Закона о избору народних посланика (“Сл. Гласник РС”,бр. 14/22), прописано је да се Изјава бирача да подржава изборну листу, оверава код јавног бележника или у oпштинској, односно градској управи, а у општинама, односно градовима где нису именовани јавни бележници изјаву бирача да подржава изборну листу може оверити и основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда. Сагласно наведеном, начелник Општинске управе општине Рума доносиће решење којим се службеник Општинске управе општине Рума овлашћујe за оверавање потписа грађана за потребе спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рума, расписаних за 02.јун 2024. године, а по пријему захтева заинтересованих подносиоца изборних листа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОДНОСИЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА за одборнике Скупштине општине Рума, подносе ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ за оверу потписа бирача који подржавају изборну листу на писарници Општинске управе општине Рума ( Орловићева бр.5, у Руми).

ПОДНОСИОЦЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА, молимо да ЗАХТЕВ ПОДНЕСУ најкасније ДАН ПРЕ ЖЕЉЕНОГ ТЕРМИНА ОВЕРЕ. ЗАХТЕВ ТРЕБА ДА САДРЖИ:

податке о подносиоцу захтева неопходне за доставу уплатнице за уплату накнаде за оверу потписа бирача и контакт особи (име и презиме, број телефона и е-маила); тачну адресу на којој ће се организовати овера потписа бирача; дан и термин овере потписа бирача (који може бити радним данима и суботом од 8,00 до 18,00 часова ) Запослени на писарници ће захтеве заводити хронолошки. Службеник/службеници Општинске управе општине Рума овлашћен/и за оверавање потписа грађана за потребе спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рума, ће истим редом, у складу са примљеним захтевима и техничким могућностима излазити на терен, о чему ће се претходно обавестити подносиоци захтева.