НСЗ: И ове године програм „Моја прва плата“

Национална служба за запошљавање је 10.10.2023. године расписала Јавни позив за
реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, који ће бити
реализован кроз четири фазе.
Прва фаза је намењена искључиво послодавцима, који ће од 10.10. до 31.10.2023.
године моћи да се пријаве за учешће у програму на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.
Приступ порталу  „Моја прва плата“ као и пријављивање послодаваца за учешће у
програму „Моја прва плата“ биће омогућени 10. октобра 2023. године после 14
часова.
Друга фаза је намењена незапосленим лицима, која ће за учешће у програму моћи да се
пријаве од 06.11. до 24.11.2023. године, такође на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.
Трећа фаза програма односиће се на избор кандидата од стране послодаваца.
Послодавци ће имати могућност да врше процес селекције пријављених кандидата од
самог почетка њиховог пријављивања, а повезивање (коначан избор) кандидата ће
послодавци обавити у периоду од 27.11. до 08.12.2023. године.
У року од 7 дана од дана коначног избора кандидата, на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs
биће објављена листа оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата.
Четврта фаза реализације програма подразумеваће потписивање тројног уговора између
Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, и почетак
оспособљавања незапослених лица биће у периоду од 01. јануара до 15. јануара 2024.
године.
Планирано је да се у програм „Моја прва плата“ у новом циклусу укључи до 10.000 младих
старости до 30 година, са најмање средњим образовањем и без радног искуства. Програм
ће се спроводити код послодавца, у приватном и јавном сектору, у трајању од 9 месеци, а
реализује се без заснивања радног односа.
Током трајања програма, Национална служба за запошљавање ће на месечном нивоу
исплаћивати младима са средњим образовањем новчану накнаду у износу од 28.000
динара, док ће младима са високим образовањем исплаћивати 34.000 динара, уз уплату
доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести.
Овим програмом даје се могућност младима који немају радно искуство да обаве праксу
на конкретним пословима код послодавца, у циљу стицања знања, вештина и
компетенција за рад, како би на тај начин повећали своје могућности за запошљавање.
Јавни позив за овогодишњи програм „Моја прва плата“ и све информације о програму
налазе се на сајту Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), као и сајту Моја
прва плата (www.mojaprvaplata.gov.rs).