НСЗ: Исплата редовне новчане накнаде незапосленима

Национална служба за запошљавање преко Поштанске штедионице врши исплату редовне новчане накнаде незапосленим лицима за децембар 2022. године, данас 20.01. 2023. године, а привремену новчану накнаду за децембар 2022. лицима која живе на и изван територије  Косова и Метохије, ће исплатити у суботу 21. 01.2023. године.