Министарство: Казнити одговорне за загађење Дунава

Министарство заштите животне средине Владе Републике Србије саопштило је данас да су резултати лабораторијских анализа квалитета воде реке Дунав на профилима Челарево и Нови Сад – Сремска Каменица, који су узорковани 19. јуна, показали да је вредност параметра за загађење била прекорачена у свих шест узорака.

У саопштењу се наводи да је карактеристичан детектован параметар за процену загађења изазваног изливањем нафте укупни органски угљеник (TOC) и да су на наведеним профилима вредности концентрације биле у распону од 6,0 – 8,2 mg/l, чиме се вода сврстава у Класу III.

Површинске воде III класе обезбеђују услове за живот и заштиту риба као што су шаран, сом и штука. Ове воде се могу користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман, купање, рекреацију, наводњавање и за индустријску употребу.

Министарство је упутило позив надлежним органима да реагују и у складу са овлашћењима казне починиоца акцидента на Дунаву, а привредним субјектима да у свом пословању поштују еколошке стандарде и прописе који се односе на заштиту животне средине.