Ириг се прикључује румском „Урбанизму и изградњи“

Општина Ириг се определила да убудуће услуге из домена планирања повери румском Јавном предузећу урбанизам и изградња Рума. Тим поводом на последњој седници Скупштине Општине Рума усвојена је Одлука о организовању Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, па ће тако поменуто јавно предузеће имати законски основ да у пуном капацитету ради и на територији иришке општине.

„Мислим да је ово  значајна одлука за наше јавно предузеће, с обзиром на то да ће оно водити послове планирања за територију општине Ириг и тиме ће повећати своје изворне приходе и мислим да ће утицати на квалитетнији рад овог предузећа“, рекао је Стеван Ковачевић, председник Скупштине Општне Рума.

ФОТО/ Илустрација