Испорука меркантилног кукуруза узгајивачима крава

Данас од  10 часова је почела испорука меркантилног кукуруза произвођачима млека са територије општине Рума, који су поднели исправан и комплетан захтев Министарству пољопривреде у новембру 2022-е године.

Расподела меркантилног кукуруза ће се одвијати по утврђеној динамици у силосу фирме „Фениx Аграр“ у Вогњу. Кукуруз ће се испоручивати у ринфузном стању.

Представници ПСС Рума ће бити присутни приликом испоруке меркантилног кукуруза, ради контроле расподеле и преузимања кукуруза као и ради издавања потврде о издатим количинама меркантилног кукуруза пољопривредним произвођачима.

У периоду од 06.-15. 02. 2023-е године, биће организована испорука произвођачима са територија општина Ириг и Инђија. О тачном термину преузимања меркантилног кукуруза, произвођачи из наведених општина ће бити накнадно обавештени од стране представника ПСС Рума.