Инђија: Излагање на увид грађанима бирачки списак

Извор/ Фото/ Општина Инђија

Начелник Општинске управе општине Инђија обавештава грађане општине Инђија да се ИЗЛАЖЕ на увид  грађанима општине Инђија део Јединственог бирачког списка за општину Инђија.

Грађани могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за Општину Инђија и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ важеће личне карте у згради Општине Инђија, ул. Цара Душана број 1 у шалтер сали (шалтер број 3), сваким радним даном од 07,00 до 15, 00 часова.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту личних података, може се извршити и електронским путем на службеној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak уношењем података о Јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на службеној страници Министарства.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани уз прилагање овлашћења.
Извор/ Фото/ Општина Инђија