Измена ПДР за „Парк шуму Борковац“, идејно решење уређења ускоро пред Румљанима

Општина Рума огласила је Јавни увид у нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Парк шума Борковац“ у Руми који траје 15 дана, и то од данас до 13. јануара наредне године.

Предмет Измена и допуна плана јесте увођење пешачке и бициклистичке стазе дуж Борковачког потока, као и појаса са смештај мобилијара и јавне расвете, од улице 15. августа на југу, до насипа на Борковачком језеру, на северу. Обухват Измена и допуна Плана детаљне регулације „Парк-шума Борковац“ износи 20,7hа. Увид се може обавити сваког радног дана од 8 до 14 часова у просторијама ЈП урбанизам и изградња, а евентуалне примедбе се достављају Одељењу за урбанизам у Орловићевој улици.

Нацрт се може видети и на званичној презентацији Општине Рума. Иначе, на последњој седници Скупштине Општине Рума начелник Општинске управе Душан Љубишић је најавио да ће јавности ускоро бити презентовано идејно решење за уређење Борковца.

 

„Ми ћемо вероватно већ у јануару изаћи у јавност  са пројектно-техничком документацијом за уређење прилаза борковачкој плажи од Бране, зато смо и радили измену плана детаљне регулације за Борковац. Идеја је да сами уредимо овај наш део  који је правно решен тако да се ради пешачко бициклистичка стаза од плаже до бране, да се уради прилаз са видиковцем изнад језера. Када јавност види пројекат мислим да ће бити задовољна. Ту је предвиђено 200 милина динара за комплетну организацију пројекта, 100 милиона у 2023, 100 милиона у 2024. години. Имамо обећања са виших нивоа власти да ћемо добити део средстава“, рекао је Душан Љубишић, начелник Општинске управе Рума.