Измена висине накнаде за коришћење јавних површина у Руми

На последњој седници одборници Скупштине Општине Рума донели су Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина у Руми којом је дефинисано ко је у обази да плаћа ову накнаду и у којим случајевима заузећа јавне површине, као и процедура по којој се долази до дозволе за заузеће јавне површине.

Дефинисане су и зоне јавних површина, а након неколико година промењена је и висина накнаде за коришћење јавних површина, појаснио је председник Скупштине Општине Стеван Ковачевић.

„Oвде се пре свега ради о утврђивању нових цена коришћења јавних површина. Ми мислим неких 5-6 година нисмо мењали износ за који закупци плаћају за коришћење јавних површина. Са овим повећањем ми ћемо такође и у будуће бити општина са најнижом ценом накнаде за коришћење јавних површина и доносећи једну овакву одлуку ми смо заправо се водили тиме да то не буде превелико оптерећење за наше предузетнике, а да опет буде и довољно да општина може да спроводи комунални ред на совјој територији онако како то предвиђају њене остале одлуке из тог домена“, рекао је Стеван Ковачевић, председник Скупштине Општине Рума.