Иванишевић: Активна политика запошљавања фокусира се на преквалификације у ИТ индустрији и стручну праксу најбољих студената

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић и директор Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине Снежана Седлар потписали су данас два споразума у оквиру реализације мера активне политике запошљавања, са циљем заједничког институционалног деловања и смањења стопе незапослености у АП Војводини, спровођењем Покрајинског акционог плана запошљавања у 2023. години, који је усвојен 19. јануара.

Потписан је споразум о сарадњи у реализацији стручне праксе Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, као и споразум о сарадњи у реализацији мера активне политике запошљавања.

Иванишевић је истакао да Покрајинска влада захваљујући примени својих мера може да се похвали историјски ниском стопом незапослености на територији Војводине.

„Говоримо о смањењу стопе незапослености од 10,4 одсто у претходних годину дана, а укупна незапосленост јесте 7,4 одсто, што је резултат заједничког рада Владе Србије и Покрајинске владе, локалних акционих тимова за запошљавање, као и Националне службе за запошљавање. Средства смо у односу на протеклу годину увећали за око 10 одсто за активне мере запошљавања, те сада износе 50,5 милиона динара. Тежиште је на преквалификацији и доквалификацији, јер нам је овако ниска стопа незапослености створила врло специфичне потребе на тржишту рада, углавном у сектору услуга у најширем смислу“, рекао је секретар Иванишевић, нагласивши да је циљ Секретаријата у текућој години да у првом полугодишту издвоји 19 милиона динара за преквалификацију и доквалификацију у ИТ-у, у сарадњи са НСЗ и са компанијама које послују у том сектору.

„Специфично поље на ком ћемо инсистирати јесте обука у погледу програмског језика Python, за којим влада велико интересовање и недостаје стручни кадар“, додао је Иванишевић.

Секретар је истакао да ће Покрајински секретаријат усмерити средства Националној служби у укупном износу од 8 милиона динара за реализацију стручне праксе студената који су у претходној календарској години дипломирали са просеком од 9,50 до 10 на факултету са седиштем на територији АП Војводине. У погледу осталих активних мера запошљавања Секретаријата, за самозапошљавање је издвојено 16 милиона динара, за преквалификацију и доквалификацију 19 милиона, док је за јавне радове опредељено 7,5 милиона динара.

Циљ споразума јесте још интензивнији рад на смањењу стопе незапослености, као и реализација обука у ИТ сектору.

Снежана Седлар, која уједно заступа Националну службу за запошљавање, истакла је да је сарадња са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам на завидном нивоу.

„У погледу актуелних статистичких података, ако се узме у обзир читава Република Србија, стопа незапослености је 8,9 одсто. Што се тиче најмање стопе незапослености, и ту предњачи АП Војводина са поменутих 7,4 одсто, а прати је београдски регион са 7,5 одсто, а потом регион Шумадије и западне Србије, док је на самом крају, са 11,9 одсто, регион јужне и источне Србије. Када говоримо о Војводини, у истом периоду запослено је око 55.000 особа, док је забележен и драстичан пораст у броју запослених жена“, навела је Седларова, додавши да је програм „Моја прва плата“ наишао на велики одјек у јавности.

У текућој години је буџет Националне службе за активне мере запошљавања 6,8 милијарди динара, уз учешће АП Војводине у мерама суфинансирања. Очекује се запошљавање до 30.000 лица на основу предвиђених мера намењених привредним субјектима и незапосленима који су на евиденцији НСЗ дуже од годину дана.