Здраво старење

Здравствени прегледи без заказивања и чекања, провера основних здравствених параметара за старије од 65 година , одржани су у просторијма Основне школе у Добринцима . Ово је само једна у низу активности у оквиру ИПА пројекта „Здраво старење у прекограничној области-Хеал“ финансираног од стране ЕУ . Носилац пројекта су Црвени крст Војводине и Црвени криж Федерације БИХ. У овом пројекту учествује пет општина из Срема са циљем побољшања здравствених услуга старијим суграђанима у руралним подручијима.

У оквиру поменутог пројекта старији суграђани имају прилику да евидентирају одређена обољења , провером крвног притиска, шећера у крви и све то у сарадњи са мобилним тимом који су у оквиру пројекта Хеал посебно обучени. Поред тога уведене су и активности на здравственом просвећивању.

Према Републичком заводу за статистику Србије , 2020. године  20% становништва у Србији било је старије од 65 година и постоји тенденција да у наредним годинама тај број расте. Доступност здравствене заштите старијим суграђанима у руралним подручијима је прави изазов, те се тако и родила идеја за пројектом Хеал. Учинити здравствену заштиту доступнијом као и провера свог здравља на време , основни су циљеви пројекта.