Заказана XXXI седница Скупштине општине Рума

XXXI седница Скупштине општине Рума ће се одржати 7.4.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра „Брана Црнчевић“ у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду на територији општине Рума
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава оглашавања на јавним површинама на територији општине Рума
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума
 5. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за планирану саобраћајницу (пут ка Водицу) у насељу Вогањ
 6. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације „за део блока 1-3-3“ у Руми
 7. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу услужног центра уз коридор аутопута Е-70 лево код Руме
 8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Председнице општине Рума и Општинског већа општине Рума за 2022. годину
 9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2022. годину
 10. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Рума за давање сагласности на Ценовник производа и услуга за општину Рума, Ценовник производа и услуга за општину Ириг, Ценовник накнаде за загађење јавне канализације и Ценовник споредне делатности
 11. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Стамбено“, Рума за повећање цене за испоручену топлотну енергију
 12. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ЈП „Стамбено“ Рума
 13. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2022. годину
 14. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП Урбанизам и изградња Рума за период од 1.1. – 31.12. 2022. године
 15. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2023. годину
 16. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП „Комуналац“ Руми за 2023. годину, по основу субвенција
 17. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и пословању Завичајног музеја Рума за 2022. годину
 18. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Културни центар „Брана Црнчевић“ у Руми за 2022. годину
 19. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градскa библиотекa „Атанасије Стојковић“ Рума за 2022. годину
 20. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Градска библиотека „Атанасије Стојковић“ Рума
 21. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе Спортски центар Рума за 2022. годину
 22. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе Центар за социјални рад општине Рума за 2022. годину
 23. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду Установе за пружање услуга социјалне заштите „Солидарност“ Рума за 2022. годину
 24. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2022. годину
 25. Избори и именовања.