Заказана XXIII седница Скупштине општине Рума

XXIII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 29.6.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра „Брана Црнчевић“ у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Одлукe о завршном рачуну буџета општине Рума за 2022. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 31.03.2023. године
  3. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП Урбанизам и изградња Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину
  4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Рума
  5. Избори и именовања