До 29. децембра подношење захтева за регресирања трошкова за превоз студената

До 29. децембра студенти са територије општине Инђија могу поднети захтев ради остваривања права на регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за буџетску 2023. године, средствима из буџета АП Војводине. Захтев се подноси Општинској управи општине Инђија–Одељењу за друштвене делатности.

Право може остварити студент који испуњава услове да има пребивалиште на подручју општине Инђија, да свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до високошколске установе, да се школује на терет буџета, да први пут уписује годину студија, да није корисник услуга смештаја у студентским центрима, да није корисник студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и науке Републике Србије, Владе АП Војводине, локалне самоуправе,Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, и других, разних фондација.