Дефрибрилатор за инђијски Дом здравља

Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ нашао се међу 13 здравствених установа у Србији које су као донацију од ОТП банке добиле дефрибрилатор.

Овај апарат има значајну улогу у ургентној медицини, и знатан је допринос квалитету здравствене заштите коју пружа инђијски Дом здравља.