Дежурство инђијског Дома здравља за празнике

Инђијски Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић уводи дежурства за дане државних и верских празника,  Одељење педијатрије, опште медицине и апотека радиће дежураће сваки дан од 07.00-14.00 часова, осим 5. маја када ће одељење опште медицине радити од 08.00-12.00 часова.Лабораторијска дијагностика радиће 6. маја од 07.00-12.00 часова а стоматолошка служба 3. и 6. маја од 07.00-13.00 часова.Служба кућне неге у Инђији радиће сваки дан поделу терапије од 07.00-17.00 а у Бешки од 07.00-12.00 часова. Хитна медицинска помоћ у Инђији и Бешки дежураће 24 часа као и до сада.