Данас седница Општинског већа у Руми

CVIX седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 17.5.2024. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлукe о завршном рачуну буџета општине Рума за 2023. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2023. годину
 2. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за финансирање трошкова избора
 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за финансирање трошкова избора – економска класификација 423
 5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за финансирање трошкова избора – економска класификација 426
 6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за финансирање јавног превоза
 7. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2024. годину
 8. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 12934 к.о. Рума
 9. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 5689/1 к.о. Рума
 10. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање пословног простора број 4 у Руми, улица Главна 137
 11. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2024. годину
 12. Разматрање Извештаја о раду Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2023. годину
 13. Разматрање Годишњег плана рада Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума (oд априла 2024. до маја  2025. године)
 14. Нацрт Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на територији Општине Рума за 2024. годину
 15. Нацрт Оперативног плана одбране од поплава  и леда на водама II реда на територији општине Рума  за 2024. годину
 16. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 17. Разматрање молбе за помоћ Хуманитарна организација Срби за Србе
 18. Разматрање молбе за помоћ музичких стваралаца “АКОРД”
 19. Разматрање молбе за помоћ Удружењу мотоциклиста ТРАГ
 20. Разматрање молбе за помоћ Ловачком друштву “Јединство” Платичево
 21. Разматрање молбе за помоћ КУД “Краљевци” Краљевци
 22. Разматрање молбе за помоћ Удружењу жена Краљевчанке из Краљеваца
 23. Разматрање молбе за помоћ Планинарско санкашком друштву “Шумар” Кленак
 24. Текућа питања