ВЛАДА АПВ: Пакети за социјално угрожено становништво у 37 општина Војводине

Покрајинска влада је на данашњој седници, којој је председавала председница Маја Гојковић, преко Дирекције за робне резерве обезбедила помоћ у храни и прехрамбеним производима за социјално угрожено становништво у 37 општина на територији АП Војводине. Биће дистрибуирано 45.000 пакета помоћи, укупне вредности 88,4 милиона динара.

Формирана су и стална радна тела којима се обезбеђује ефикаснији рад – Одбор за економска питања и буџет, Одбор за јавне службе, Одбор за прописе и управу, Комисија за кадровска и административна питања, Комисија за одбрану и безбедност и Комисија за међунационалне односе, цркве и верске заједнице.