Беочин: Узимање ИД броја за приступ е-Управи и е-Аграру

Заинтересовани пољопривредници са подручја беочинске општине свој ИД број за приступ услугама портала еУправа, а ускоро и платформе еАграр могу добити у сутра, у четвртак у просторијама Општине Беочин у Светосавској улици у периоду од 8 до 13 часова, као и у петак у Сусеку у просторијама Месне заједнице у периоду од 8 до 13 часова.

Надлежни подсећају да је за регистрацију на порталу неопходно поседовање личне карте или пасоша, и-мејл  адресе и паметног телефона, уз напомену да ИД број носиоци газдинства добијају искључиво лично.

Подсетимо, Министартсво пољопривреде уводи нови информациони систем „еАГРАР“ који ће почети са радом на пролеће а уводи се у циљу убрзања уписа и промене података у пољопривредном газдинству као и одобрења и исплате субвенција.