АПЕЛ – Очување заштитног појаса поред општинских и регионалних путева

Поводом све учесталијег нарушавања заштитног појаса поред општинских и регионалних путева подсећамо грађане и правна лица на следеће:

Одредбама Закона о путевима („Сл. гласник РСˮ, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон) и одредбама Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији Општине Рума („Сл. лист општина Сремаˮ, бр. 44/2017) предвиђено је да се заштитни појас простире са сваке стране општинског пута у ширини од пет метара, а са сваке стране регионалног пута у ширини од десет метара.

Наведеном општинском одлуком забрањено је орање и извођење других пољопривредних радова у заштитном појасу поред општинских и регионалних путева уз запрећену новчану казну у износу од 10.000,00 динара за физичко лице, односно 200.000,00 динара за правно лице.

Будући да је Општина Рума у сарадњи са Министарством заштите животне средине започела акцију садње стабала у заштитном појасу поред путева широм наше Општине, за коју су опредељена значајна новчана средства, апелујемо на грађане и правна лица да се уздрже од свих радњи које би угрожавале новозасађена стабла.

Извор/ Општина Рума

Фото/ архива