АПВ: За куповину некретнине чији ће власник бити жена 45 милиона динара

Покрајинска влада донела је данас Одлуку о додели бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине за куповину некретнинe чији ће власник бити жена, за шта је у 2023. години опредељено 45 милиона динара.

Циљ ове мере подршке јесте унапређивање положаја жена и њихово економско оснаживање, јер статистика показује да су жене на територији АП Војводине власнице некретнина у 13,95 одсто и сувласнице у 12 одсто случајева.

Овом одлуком утврђују се услови и начин доделе бесповратних средстава за решавање стамбеног питања породицама на територији АП Војводине, с циљем повећања броја жена власница некретнина.

Право на та средства имају породице – брачне и ванбрачне заједнице, као и једнородитељске породице (самохране мајке) – с пребивалиштем на територији АП Војводине, које немају стамбени простор у свом власништву или сувласништву.

Конкурс за доделу бесповратних средства расписаће Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.