Rezultati analize savske vode u Mitrovici zadovoljavajući

Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ Sremska Mitrovica  obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 12. avgusta na tačkama uzorkovanja: Reka Sava – mala plaža, reka Sava – početak plaže, reka Sava –Dispanzer. Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na navedenim lokalitetima odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. Iz Komunalija mole sve sugrađane da se u toku boravka na plaži  pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*