Inđija, Vladimir Gak: „Treba utvrditi odgovornost prethodnih direktora javnih preduzeća“

Predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak zatražio je od svih direktora javnih preduzeća izveštaje o dugovanjima koja su zastarela zbog neažurnosti prethodnih rukovodilaca. On smatra da je svaki prethodni direktor bio u obavezi da postupi prema zakonu i ne dozvoli zastaru, jer je to u opisu njihovog radnog mesta. On smatra da su novi direktori javnih preduzeća, stupajući na te funkcije preuzeli odgovornost , a osnovna je, da se ne dozvoli zastarevanje bilo koje vrste potraživanja jer se na taj način direktno ugrožava lokalni budžet.
-Kao što sam ja preuzeo odgovornost stupajući na funkciju predsednika Opštine Inđija, tako i svi direktori moraju da se ponašaju odgovorno i da rade u skladu sa zakonom. Insistiram da se pokrenu postupci za utvrđivanje pitanja odgovornosti prethodnih direktora za potraživanja koja su zastarela. Ukoliko to sadašnji direktori budu prećutali, smatraću im saučesnicima, a onda ću videti kako ću dalje postupati, rekao je Gak.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*