Гавриїл Костелнїк Гомзов бул зачатнїк литературней бешеди руснацох

174. року до Макова сцигла векша група русанацох хтора ше до Горнїци селєла на юг Угорскей та ше затримала кус длуґши час у околїска Макова. Руснаци котри ше нашли у Макову орґани власци почали пописовац источасно їх примушуюци же би ше подпиосовали под Мадярским презвиском и престали хасновац Руске презвиско.

Гавриїл Костелнїк Гомзов народзени 15. юния 1886 року у Руским Керестуре, а умар 20. себтембра 1948. року у Львове. Владислав обяшнєл же Костелнїк бул зачатнїк литературней бешеди руснацох и вон написал першу Руску ґраматику. Гоч барз добре приповедал по українски, вон нїґда нє забул бешедовац по руски.

Костелнїик дал идею як руснаци треба же би писали и бешедовали, алє як и вше були и тоти котри нє сцели прилапиц тоту идею. И тераз, дзекуюци йому руснаци маю цале Святе писмо або Библию преложену на руски язик.

У Руским Керестуре ше, за розлику од Сриму, каждого року означує Костелнїкова Єшень же би ше нє забуло шицко цо вон поробел за руснацох. Владислав Варґа ше наздава же ше Костелнїкова Єшень будзе означовац и у цалим Сриме и же руски жителє у будуцносци буду мац свидомносц о значносци чловека хтори бул Костелнїк.
Гавриїл Костелнїк забити 1948. року кед закончел литурґию. Дума ше же го забили укарїнски националисти, прето же прилапел росийку церкву.

Пројекат „Руснаци зоз Сриму – Русини из Срема“ подржан је од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијској пројекту нужно не изражавају ставе органа који је доделио средства.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*