9. јула конститутивна седница Града Сремска Митроивица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 060-8/2024-I

Дана:17.06.2024.године

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

 

На основу члана 65. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број  14/22 и 35/24)

 

С А З И В А М

 

ЗА  09. јули (УТОРАК) 2024.године

 

КОНСТИТУТИВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

Седница Скупштине града ће се одржати у сали I Скупштине града Сремска Митровица са почетком у  10,00 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 

  1. ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА,
  2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
  3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА,
  4. ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ,
  5. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
  6. ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
  7. ИЗБОРИ И ИМЕНОВАЊА.

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон број 022-610-156.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДA

                                        Владимир Павловић, с.р.