Јавни позив за пољопривреднике

У складу са Законом о пољопривредном земљишту, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума, расписује јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини.

Рок за подношење документације је до 31. октобра 2024. године.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 14 часова, у просторијама Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, улица Главна број 107, први спрат, канцеларија број 6 или са сајта www.ruma.rs.

Контакт особе за све информације у вези са овим Јавним позивима је Сања Марковић, телефон: 022-478-712, email: poljo@ruma.rs или лично у просторијама Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, улица Главна број 107, први спрат, канцеларија број 6.

 

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2025. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћање накнаде пољопривредног земљишта у државној својини за 2025. годину

Формулари:

Изјава – право пречег закупа

Изјава – бесплатно коришћење

Захтев за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Рума за 2025. годину

Захтев за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,  по основу сточарства, на територији општине Рума за 2025. годину

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде на територији општине Рума за 2025. годину