Уклањање дивље депоније у Лаћарку

Секретарка Министарства заштите животне средине, Ивана Јокић, обишла је радове на уклањању дивље депоније у Лаћарку и том приликом истакла да се ова акција реализује у склопу пројекта ресорног Министарства и да су локалној самоуправи града на Сави одобрена средства за још неколико значајних еколошких иницијатива.

“Поред овог пројекта, локална самоуправа Сремске Митровице добила је средства за још неколико значајних еколошких иницијатива. Међу њима је и пројекат изградње зелене учионице, која ће представљати пионирски еколошки пројекат за децу, рекла је Јокић. Она је додала да је Сремска Митровица део визије 20-27 која укључује надоградњу регионалног центра Срем-Мачва. “Планирано је проширење центра новом санитарном касетом површине око шест хектара, као и изградња постројења за третман биогаса и процедних вода. Након завршетка пројекта, успоставиће се потпуна контрола над управљањем отпадом”, додала је Јокић.Комунални отпад ће се одвозити на регионалну депонију, док ће грађевински шут бити пребачен на градску депонију, где ће цео простор бити уређен. Према речима надлежних, радови на уклањању депоније у Лаћарку биће завршени до краја јуна. У наредном периоду на овом месту биће постављена ограда као и видео надзор, а све у циљу решавање проблема нелегалног одлагања отпада и унапређење животне средине.