Пријаве за субвенције за пчеларство од данас до 5. јула

Јавни позив за субвенције за пчеларе, у оквиру кога је на располагању подстицај од 1.000 динара по кошници расписан је данас и пријаве се могу поднети до 5. јула.

Како је раније најављено Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за аграрна плаћања расписала овај јавни позив за правна лица, предузетнике, као и физичка лица који су носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Такође, потребно је да физичко лице испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за 2024. годину и то за најмање 20 кошница пчела, а највише 1.000, наводи се на сајту Управе.

Захтев се подноси преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Подстицаји се остварују у износу од 1.000 динара по кошници пчела, а за остваривање права на подстицаје по једном јавном позиву подноси се један захтев.