ОД 15. ЈУЛА ПОЧИЊУ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ У ОПШТИНИ БЕОЧИН

Oд 15. јула почињу пријаве за програм енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Беочин.
Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији
општине Беочин за 2024. годину као и потребну документацију за пријаву, грађани могу преузети
са сајта Општине Беочин путем линка: https://www.beocin.rs/sr/?p=left/EnergetskaEfikasnost/2023,
као и лично у Општинској управи (Светосавска 25), Општинском услужном центру (Школска 2,
Дом културе) и у месним канцеларијама Раковац, Черевић, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек и
Луг.
Пријаве са потребном докуметацијом предају се у затвореној коверти на адресу:

Општина Беочин,
Светосавска 25,
21300 Беочин,

са назнаком да се иста односи на суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и
станова на територији општине Беочин.

Пријаве се примају почев од 15. јула 2024. године па до утрошка планираних средстава.
За ову намену у 2024. години издвојено је шест милиона динара од чега је из буџета Општине
Беочин опредељено три милиона динара, док је буџетом Министарства рударства и енергетике
Републике Србије опредељено још три милиона динара.
За разлику од Јавног позива из 2023. године, по овогодишњем конкурсу је за око 20% повећан
износ учешћа општине Беочин и Министрства рударства и енергетике у релаизацији појединачних
мера енергетске санације. Као значајна новост у односу на прошлу годину је и обавезна примена
мере 10 – Израда техничке документације према важећој законској регулативи јер су Јавним
позивом предвиђена средства за израду идејних пројеката, елабората, техничког описа и пописа
радова, сартификата о енергетским својствима објеката пре санације и после санације (енергетски
пасоши) и катастарско топографских планова.
Крајем месеца јула биће расписан још један јавни позив који ће се односити на грађане који имају
статус енергетски угрожених купаца електричне енергије и примаоца социјалне помоћи за шта је
издвојено још милион динара.