Објављени јавни позиви за Покрајинску награду и покрајинска признања

На основу Одлуке Kомисије за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања, 22. фебруара 2023. године објављен је Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“, као и Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање „Павле Јовановић“ и Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке – Признање „Милутин Миланковић“.

Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“ и Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање „Павле Јовановић“ објавио је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке – Признање „Милутин Миланковић“ објавио је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Предлози за доделу покрајинских признања могу се поднети до 28. априла 2023. године, а за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“ до 31. августа 2023. године.

Покрајинска признања додељују се 15. маја, поводом обележавања годишњице Мајске скупшите у Сремским Карловцима, а Награда Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“ 25. новембра, на Дан присаједињења Војводине Краљевини Србији.

Обрасци за јавне позиве налазе се на сајтовима ресорних секретаријата.