Конкурс – Покрајински секретаријат за социјалну политику

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину:
Контакт: konkursisp@vojvodina.gov.rs
Објављено: 03.02.2023. године
Рок: 27.03.2023. године