Заказана I (конститутивна) седница СО Рума

I (конститутивна) седница Скупштине општине Рума ће се одржати дана 12.07.2024. године са почетком у 10,00 часова у Конференцијској сали Културног центра „Брана Црнчевић“ у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Потврђивање мандата одборника изабраних на изборима одржаним  дана 02.06.2024. године

-Избор Верификационог одбора

-Извештај Верификационог одбора

2. Избор Председника Скупштине oпштине Рума

3. Избор  Заменика Председника Скупштине oпштине Рума

4. Постављење Секретара Скупштине oпштине Рума

5. Избор извршних органа општине Рума

6. Избор сталних радних тела Скупштине oпштине Рума

– Избор и именовање Мандатно имунитетне комисије

– Избор и именовање Комисије за кадровска и административна питања и радне односе