“Solidarnost” – ustanova socijalne zaštite koja će se finansirati iz lokalnog budžeta “Solidarnost” – ustanova socijalne zaštite koja će se finansirati iz lokalnog budžeta
U Kulturnom centru u Rumi 15. oktobra tekuće godine je održana sednica Skupštine Opštine Ruma, na kojoj je, između ostalog, usvojena odluka o formiranju... “Solidarnost” – ustanova socijalne zaštite koja će se finansirati iz lokalnog budžeta

U Kulturnom centru u Rumi 15. oktobra tekuće godine je održana sednica Skupštine Opštine Ruma, na kojoj je, između ostalog, usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite, koja će nositi simboličan naziv „Solidarnost“. Do imenovanja direktora, poslove vršioca dužnosti direktora te ustanove , obavljaće Vojislav Mioković, master sociolog. Nova ustanova, prema rečima nadležnih, biće smeštena u Železničkoj ulici u Rumi.

Ustanova “Solidarnost” koja će se baviti pružanjem lokalnih usluga socijalne zaštite se izdvaja iz Cnetra za socijalni rad, koji je pod ingerencijom države, a njoj će kao osnivač biti nadležna lokalna samouprava. Ova ustanova se osniva radi pružanja i razvijanja usluga socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, na osnovu prepoznatih potreba građana Opštine Ruma, a u skladu sa pozitivnim društvenim propisima kojima se reguliše oblast socijalne zaštite, istakao je predsednik Skupštine Opštine Ruma, Stevan Kovačević.

U okviru svoje delatnosti novoformirana ustanova će pružati veliki broj usluga svojim korisnicima, a ovo su neke od njih:

-Dnevne usluge u zajednici – Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju;

-Dnevni boravak za odrasla i stara lica;

– Dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju;

– Pomoć i nega u kući za odrasla, invalidna i stara lica;

– Pomoć i nega u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju;

– Lični pratilac deteta sa smetnjama u razvoju;

– Usluge podrške za samostalni život;

– Personalna asistencija ;

– Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, Savetovanje i podrška roditelja;

-Podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju;

– Savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti, druge oblike socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.

Prema podacima navedenim u Strategiji razvoja socijalne zaštite Opštine Ruma 2020-2025, na evidenciji Centra za socijalni rad u 2019. godini bilo je ukupno 6954 korisnika od čega je 1597 dece, 598 mladih, 3396 odraslih lica i 1363 starih lica. Prema statističkim podacima najviše korisnika je iz grupe odraslog stanovništva, pri čemu je u ukupnom broju korisnika zastupljeno više žena. Među korisnicima Centra za socijalni rad, najviše je osoba sa srednjom stručnom spremom i zastupljeniji su slučajevi iz seoske sredine. Ovim podacima dodajmo i činjenicu da je broj osoba sa invaliditetom na evidenciji CSR, koji su u toku godine smešteni u ustanovu socijalne zaštite (novi korisnici) ili u porodični smeštaj prema vrsti smeštaja i uzrastu – 54 starija lica i 5 odraslih lica. Iz ovih podataka ali i drugih evidencija i zahteva korisnika, uočljiva je potreba za otvaranjem nove ustanove socijalne zaštite koja će pružiti usluge korisnicima kojima je socijalna zaštita neophodna.

PROJEKAT “DRUŠTVENA ODGOVORNOST – DEO USPEŠNOG RAZVOJA RUME” FINANSIJSKI JE PODRŽAN OD STRANE OPŠTINE RUMA. STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

Nema još komentara.

Budite prvi koji ćete ostaviti komentar.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Skip to toolbar