Na SO Ruma usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite “Solidarnost” Na SO Ruma usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite “Solidarnost”
U Kulturnom centru u Rumi danas je održana sednica Skupštine Opštine Ruma, na kojoj je, između ostalog, usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne... Na SO Ruma usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite “Solidarnost”

U Kulturnom centru u Rumi danas je održana sednica Skupštine Opštine Ruma, na kojoj je, između ostalog, usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite, koja će nositi naziv „Solidarnost“. Do imenovanja direktora, poslove vršioca dužnosti direktora te ustanove u osnivanju, obavljaće Vojislav Mioković, a u okviru tačke dnevnog reda –izbori i imenovanja- za VD direktora Centra za socijalni rad imenovana je Jelena Ovcin, dok će turističkom organizacijom upravljati VD direktora Tatjana Došen. Odbornici su danas, takođe, uvojili i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Ruma za period od prvih 9 meseci ove godine.

Nova ustanova koja će se baviti pružanjem lokalnih usluga socijalne zaštite se izdvaja iz Cnetra za socijalni rad, koji je pod ingerencijom države i njoj će kao osnivač biti nadležna lokalna samouprava. Ustanova „Solidarnost“ se osniva radi pružanja i razvijanja usluga socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, na osnovu prepoznatih potreba građana Opštine Ruma, a u skladu sa pozitivnim društvenim propisima kojima se reguliše oblast socijalne zaštite, istakao je predsednik Skupštine Opštine Ruma, Stevan Kovačević.

Predsedik Kovačević prokomentarisao je usvojen Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.- 30.09.2020. godine, koji pokazuje da su budžetski prihodi i primanja ostavreni 56,36% u odnosu na plan, dok su budžetski rashodi i izdaci 53,17% planiranog.

Na sednici lokalnog parlamenta, usvojen je i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima i parkiranju, a odbornici su dali saglasnost i Odluci Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika parking službe. Imenovan je Opštinski savet roditelj i usvojen  Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Sportski centar Ruma, za 2019. godinu.

Nema još komentara.

Budite prvi koji ćete ostaviti komentar.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Skip to toolbar