MIGRANTSKA KRIZA – Proces integracije MIGRANTSKA KRIZA – Proces integracije
Prema definiciji, pojam društvene integracije označava međusobno povezivanje pojedinaca ili društvenih grupa u veće, skladne celine. Integracija migranata bi se prema tome definisala kao... MIGRANTSKA KRIZA – Proces integracije

Prema definiciji, pojam društvene integracije označava međusobno povezivanje pojedinaca ili društvenih grupa u veće, skladne celine. Integracija migranata bi se prema tome definisala kao proces njihovog povezivanja i sjedinjavanja sa lokalnim stanovništvom u funkcionalnu celinu i rešavanje njihovog socijalnog i pravnog statusa u Republici Srbiji.

Naravno, ovaj proces je dugotrajan i složen i zahteva prilagođavanje, upoznavanje, učenje… Presudan faktor pritom predstavlja informisanje, pa je obrazovanje i prisustvo različitih vrsta medija neophodno. Ukoliko se uzme u obzir da je prema statistikama interesovanje migranata za boravak u Srbiji malo, odnosno da je Srbija tranzitna zemlja, srazmerno se govori o integraciji migranata u našoj zemlji. To ne znači da je pitanje integracije nebitno, naprotiv. Ukoliko bi se migrantima brže i efikasnije izlazilo u susret i ukoliko bi se lokalno stanovništvo motivisalo na prihvatanje migranata, integracija bi se pokazala kao proces od velikog značaja u pogledu ekonomskog, socijalnog i kulturnog doprinosa. Nemačka, recimo, je zemlja koja je uvidela potencijalne dobiti nastale kao rezultat mešanja znanja, veština i iskustva, pa aktivno radi na integraciji stranaca.

U Srbiji se integracija pre svega odnosi na lica koja su u zemlji dobila utočište. Pri samom postupku insistira se na individualnom pristupu i izradi plana integracije za svako lice pojedinačno, a pojedinačni planovi se rade u skladu sa načelom jedinstva porodice. Na prvom mestu obezbeđuje se privremeni smeštaj licima koje dobiju pravo na utočište, dok je proces uključivanja u privredni, kulturni i društveni život poveren Komesarijatu u saradnji sa resornim ministarstvima.

Već smo napomenuli da je informisanost izuzetno značajna za integraciju, pa se u skladu sa tim migrantima obezbeđuju materijali različitih informativnih sadržaja na jeziku koji im je razumljiv. Bitno je da se stranac informiše o svom trenutnom statusu, pravima i obavezama kao i o tome na koji način mogu unaprediti svoj položaj.

Jedan od ključnih preduslova za normalno funkcionisanje u bilo kojoj zemlji jeste poznavanje jezika i pisma. Strancima u našoj zemlji kojima je odobreno utočište obezbeđeno je 300 časova godišnje srpskog jezika sa ciljem savladavanja pisane i usmene komunikacije. Isto tako, mlađa lica mogu da se uključe u redovne tokove obrazovanja, dok se starijima obezbeđuju adekvatni programi za obrazovanje.

Pored jezika, potrebno je znati i kulturu, istoriju, običaje i ustavna prava jednog naroda da bi se sa njim saživelo. Strancima je takođe obezbeđena i edukacija ovog tipa.Pprogram edukacije najčešće predlažu različita udruženja, a odobrava ih Komesarijat. Dodatnu podršku u usavršavanju ovog tipa imaju lica starija od 65 godina.

U okviru procesa integracije izbeglice, takođe, imaju pravo na obezbeđenu zdravstvenu negu i zaštitu. kao stalno naseljeni, imaju pravo i da se uključe na tržište rada. Njima se daje mogućnost stručnog usavršavanja, obuke i pripreme za određena radna mesta. Za tražioce azila i izbeglice moguće je da se ostvari pravo na rad traenjem radne dozvole.

Pored svega navedenog, za uključivanje migranata u društvo, neophodna je dobra volja i to obostrana – od strane migranata i od lokalnog stanovništva. Neophodno je da stranac ima želju i potrebu da se uklopi, prilagodi i aktivno učestvuje u društvenom životu, ali isto tako da domaćin stranca prijateljski dočeka sa željom da mu pomogne.

PROJEKAT “MIGRANTSKA KRIZA – PRUŽIMO RUKU, NE OTPOR!” FINANSIJSKI JE PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE. STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA.

Nema još komentara.

Budite prvi koji ćete ostaviti komentar.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Skip to toolbar