OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Robotika u nastavi
Od davnina čovek pokušava na najrazličitije načine da sebi olakša umni i fizički posao. Naučnici širom sveta konstruisali su pomagala i mašine koje bi olakšale kretanje, ubrzale proizvodnju, pospešile komunikaciju… Posebno nakon Industrijske revolucije i otkrića elektične energije dolazi do ubrzanog razvoja tehnike i tehnologije. Tako dolazimo do robotizacije... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Izazovi moderne nastave
Da bi nastava bila uspešno organizovana i realizovana, da bi učenik stekao i primenio znanje, neophodno je da dođe do spoja teorije i prakse. Tu ključnu ulogu ima nastavnik, pred koga se danas stavljaju brojni izazovi. Nastavnik nije samo predavač, već i vodič, instruktor. O zahtevima moderne nastave, u... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Bezbednost dece na internetu
Munjeviti razvoj nauke i tehnologije i pojava interneta, nesumnjivo su doprineli razvoju komunikacije, dostupnosti informacija, pristupačnosti obrazovanja… Ipak, evidentno je da su se paralelno sa pozitivnim stranama tehnoloških dostignuća razvijale i mogućnosti njihove zloupotrebe. Upravo zato danas u školama i medijima nužno govorimo o zaštiti dece na internetu. Ukoliko... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Od prvog računara do danas
Prema stručnjacima, u istorijskom razvoju računara bitno je bilo nekoliko momenata. Na prvom mestu bilo je pamćenje rezultata, zatim mehanizacija procesa računanja. Potom dolaze još odvajanje unošenja podataka i automatizacija procesa računanja kao i opšte korišćenje mašine primenom programa. Prema tome, već na samom početku možemo da vidimo da... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – ET odeljenja
Prema aktuelnim statističkim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, već dugo u nazad u Srbiji do posla najlakše dolaze stručnjaci iz IT sektora. Na tržištu rada potražnja za njima je veoma velika, tako da posao nalaze osobe sa diplomama različitih smerova ove oblasti. Ovde najpre govorimo o završenim mašinskim, tehničkim... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Rukopis u doba tastature
Šta je za dete (ili odraslog čoveka) bolje – da piše olovkom ili na ekranu, odnosno tastaturi? Kako ljudski psihomotorički sistem reaguje na ručno pisanje a kako na tipkanje? Ova i slična pitanja u nauci su otvorena dugo koliko i upotreba kompjutera, mobilnih telefona i sličnih uređaja. Stavovi su... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Elektrotehničar informacionih tehnologija
Po završetku srednje škole, veliki broj učenika u našoj zemlji se odlučuje za dalje obrazovanje na visokim školama i fakultetima. Ipak, velik je broj i onih koji se zaustavljaju na srednjoškolskom obrazovanju, pa već po izboru srednje stručne škole biraju svoj budući poziv. Pri izboru, svi učenici se vode... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK – Obrazovanje odraslih i uloga andragoškog asistenta u njemu
Iako moderno doba pojedincu obrazovanje nameće kao preduslov za opstanak i normalno funkcionisanje u društvu, statistika pokazuje da je u našoj zemlji oko 15% stanovništva neobrazovano. Velik je procenat i onih koji imaju završenu samo osnovnu školu, što im otežava zaposlenje ili snalaženje u svetu savremenih informacionih tehnologija. Država,... Read more
Dan posne hrane u SSŠ “Branko Radičević”
Prema već dobro poznatoj tradiciji, u vreme božićnog posta, učenici SSŠ “Branko Radičević” zajedno sa svojim nastavnicima učestvuju u manifestaciji  “Dan posne hrane” i pripremaju bogatu trpezu.  Oni su još jednom demonstrirali svoje kulinarsko umeće. I ove godine,  kada se 14. put održava manifestacija, podjednako su bila zastupljena i... Read more
OBRAZOVANJE ZA 21. VEK -Asistivna tehnologija kao sastavni deo nastave
Iako se svakodnevno srećemo sa obiljem informacija prezentovanih putem medija, interneta ili u obrazovnim ustanovama, a posredstvom brojnih uređaja kao što su telefoni, računari, bilbordi, automati, treba da imamo na umu da ovako prezentovane informacije nisu svima dostupne. Govorimo pre svega o osobama sa invaliditetom. Osobe sa oštećenim sluhom... Read more
Skip to toolbar